Christmas In July Sew Along (part 2) / Boże narodzenie w lipcu – szycie wspólne cz. 2


This part of Mini Christmas Quilt has appliqué on the middle of blocks. Below you will find pdf each appliqué. Remember draw each part of applique in a mirror image. Tutorial how to do fusible applique / Ta część Mini Quiltu ma aplikacje w środku każdego z bloków. Poniżej znajdziesz pliki do każdej części. Pamiętaj – każdą z części aplikacji odrysuj w lustrzanym odbiciu. Tutorial jak zrobić aplikacje na klejonym podkładzie z klejem

I know that not everyone likes applique. That’s why I have a little surprise for you.This is a proposal for a quilting pattern in the central part of the block. You can to use this pattern for the end of sewing this project. The distances between corners of background and corner of petals is about 1/2″ ( big petals) and between small petals and edges about 1/4″ / Wiem, że nie każdy lubi aplikacje dlatego przygotowałam dla Was małą niespodziankę. Jest to propozycja wzoru pikowania w środkowej części bloku. Możesz użyć tego wzoru w końcowym etapie szycia tego projektu.
pdf download / pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.