Valentine’s Rug Mug / Walentynkowa podkładka pod kubek

I love celebrate each of seasons. Today I want to show you how to do little Valentines rug mug with pocket for little candy or a small note with a nice inscription. Step by step you’ll find below: / Bardzo lubię wszelkie sezonowe święta w tym Walentynki. Dzisiaj pokażę Ci jak uszyć małą podkładkę pod kubek z kieszonką na małą słodkość lub miły liścik.

You need / Potrzebujesz:

2 x 5″ x 2 3/4 pink fabric ( heart)

1 x 3″ x 5″ pink fabric ( pocket)

4 x 1 5/8″ x 1 5/8″ – aqua fabric

2 x 2 3/4 x 2 3/4″ – aqua fabric

1 x 3 1/2″ x 5″ – aqua fabric

1 1/4 x 27″ – aqua fabric ( binding)

Draw diagonal line on each of four 1 5/8″ x 1 5/8″ and two 2 3/4 x 2 3/4 squares and put two little square on a cornet on the top of two pink 5″x 2 3/4 squares and and put two large squares at the bottom of the pink rectangles right side together as in the picture. Note the direction of the lines drawn on the squares. Sew on the draw line on the each of squares. / Narysuj przekątne na czterech kwadratach o wielkości 1 5/8″ x 1 5/8″ I na dwóch kwadratach o wielkości 2 3/4″ x 2 3/4″ . Połóż dwa małe niebieskie kwadraty na górnych rogach różowych prostokątów o wielkości 5″ x 2 3/4″ i na dwóch dolnych rogach połóż niebieskie prawą stronę do siebie. Zwróć uwagę w jakim kierunku biegną narysowane linie. Przyszyj kazdy z kwadratów szyjąc na narysowanych liniach

Trim the corner leaving 1/4 inch of distance from the seam and press it open / Przytnij rogi w odległości 1/4 cala od szwów , odwiń rogi i zaprasuj.

Put the two little aqua squares on the top of pink pieces ( as in the picture – note the direction of the lines drawn on the squares) and sew on drew lines. Trim the corners and press it open like the last step / Połóż dwa małe niebieskie kwadraty w górnych rogach różowych prostokątów jak na zdjęciu. Zwróć uwagę na kierunek narysowanych linii. Przeszyj po narysowanych liniach. Przytnij rogi i zaprasuj tak jak we wcześniejszym opisie.

Put aqua rectangle ( 3 1/2″ x 5″ ) on the piece of heart right side together and sew (1/4 seam allowance) like in the picture below/ Połóż niebieski prostokąt po prawej stronie kwadratu z sercem prawymi stronami do siebie I przyszyj w odległości 1/4 cala od krawędzi ( zdjęcie poniżej)

Press it open / Odwiń i zaprasuj.

Quilt this as you like. / Wypikuj jak lubisz.

Trim to 5″ x 8″ / Przytnij do wielkości 5″ x 8″

On the pink rectangle 3″ x 5″ press twice on the distance 1/4″ on the longer side/ Z dłuższej strony różowego prostokąta ( 3″x5″ zaprasuj dwukrotnie na odległość 1/4 cala

Sew as on the picture/ Przeszyj jak na zdjęciu

Sew the pocket as on the picture 1/8″ seam from the edge/ Przyszyj kieszonkę jak na zdjęciu w odległości 1/8 cala od krawędzi.

Sew the binding around ( by machine on the top and by hand on the bottom or how you like / Przyszyj lamówkę wkoło ( maszynowo na gorse a ręcznie pod spodem lub jak lubisz.)

I made two: one for me and one for my husband 🙂 Uszyłam dwie, jedną dla siebie a jedną dla męża 🙂

Now I see for him looks better 😉 Teraz wide że jego wygląda lepiej 😉

I hope you like my tutorial. If you’ll sew this sweet rug I will be happy to see yours on my fb group for example : link here or in the comment below 🙂 Thanks for visiting my blog 🙂 See you soon, Margaret

Mam nadzieje, ze mój tutorial Ci się spodobał. Jeśli uszyjesz tę „słodycz” będzie mi bardzo miło jeśli podzielisz się swoją pracą np w grupie na fb . Tu link lub w komentarzu pod wpisem 🙂 Dziękuję za wizytę na moim blogu i do zobaczenia wkrótce 😀 Małgosia

7 thoughts on “Valentine’s Rug Mug / Walentynkowa podkładka pod kubek

      1. I loooove your project. And the quilting is super cool. I love that it’s modern, minimal and doesn’t steal away the attention from the project. 😍😍😍

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.