Vinyl pouch and how to trim binding perfectly ( tutorial)/ Winylowa kosmetyczka i jak przyciąć lamówkę ( tutorial)

I always wanted sew vinyl pouch but … you know all times is something most important to do. But – here you are! It’s very simple and quick of course. Inside you can to see what I prepared to evening work. Those little embroidery „pictures” it’s pattern and so sweet scissors from Lynette Anderson. So WIP 😀 Tutorial in English how to do zipper vinyl pouch ( I used from Erica Arndt) and link to this embroidery pattern from Lynette you’ll find below. / Zawsze chciałam uszyć kosmetyczkę częściowo z przezroczystego winylu. Niestety zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia więc odkładałam I odkładałam. Ale oto jest! Bardzo prosta I szybka do uszycia. linki do tutoriali znajdziecie poniżej w wersji angielskiej. To co w kosmetyczce to mój tzw work in progress ( WIP) wzór od Lynette Anderson i nożyczki super słodkie też od niej.

Sewing on vinyl is difficult without special foot . I used foot No 52D to my Berta 770QE/ Szycie winylu jest dość trudne bez specjalnej stopki. Użyłam stopki o numerze 52D do mojej Berty 770QE

I wonder if you also have a problem how to trim the binding at the end to make your binding perfect? I have a cool tutorial for you 😀 / Zastanawiam się, czy ty też masz problem ile przyciąć lamówkę na końcu aby po zszyciu była idealna? Dzisiaj mam super fajny tutorial jak to zrobić.

You need to binding tool template and pen to mark/ Potrzebny będzie taki szablon i marker do zaznaczania.
Theoretically enough if you leave 2 1/2 inch from the both side that the binding overlaps but it is a bit difficult to mark the line. So I leave a little more./ Teoretycznie wystarczy jeśli zostawisz 2 1/2 cala zachodzącej na siebie lamówki ale jest to dośc trudne do zaznaczenia linii i przycięcia później więc ja zostawiam trochę więcej.
I put the binding tool on the end of binding on my left side and mark little line/ Połóż na rozłożonej lamówce linijkę( szablon) i narysuj linię prostopadlą do krawędzi w miejscu jak widać na zdjęciu
I put the binding tool to the end of the opened binding on my left side and trim it. Draw line is under the line on this template/ Kładę szablon na końcu rozłożonej lamówki po mojej lewej stronie I przycinam. Linia narysowana jest pod linią wygrawerowaną na linijce
Put the binding overlap and mark line on the biding on the top. Połóż drugi koniec lamówki ( ten znajdujący się po prawej stronie) na lamówkę po lewej stronie i zaznacz u góry linię w takiej samej długości( położeniu) jak na lamówce znajdującej się pod spodem
I continue draw the line vertical /. Narysuj linię na całości lamówki lub w górnej jej części
Rotate binding tool ( 180 degree) up side down 😉 😀 , put and match the line and trim it on the other side ( my right side 😉 ) Połóż linijkę/ szablon na lamówce znajdującej się z prawej strony obróconą o 180 stopni czyli „do góry nogami” jak na zdjęciu. Ułóż tak aby jej koniec pokrywał narysowaną linię w takiej części jak na zdjęciu i przytnij przy krawędzi szablonu
The binding is perfectly trimmed! Not too long , not too short 😀 / Lamówka jest perfekcyjnie przycięta – nie za długa i nie za krótka 😀
Put right side together and pin it / Zepnij szpilkami układając końce lamówki prawymi stronami do siebie
If you want you can to draw sewing line/ Jeśli chcesz możesz narysować linię szwu w odległości 1/4 cala od krawędzi
Sew together/ Zszyj razem końce lamówki
like this 😀 / jak na zdjęciu 🙂
Fold it and continue sewing to the start stitch. Złóż i doszyj do początkowego punktu szycia.

I hope , now you will create a smooth join that allows the binding to lay perfectly flat (not too short or too long) /Mam nadzieję, że teraz Twoja lamówka będzie zawsze perfekcyjnie przycięta I nie będzie ani za długa ani za krótka.

Link to:

https://www.silesianquilt.com/catalog/product-category/templates/ruler-for-cutting-binding-tool
Erica’s tutorial, Lynette Anderson pattern, Lynette Anderson scissors

Remember : until 17th March you can to buy shamrock and Celtic template with 20% off.

Shamrock
Shamrock 3″

Celtic Theme

Today for the while Winter came. I saw snow for few minutes but all days the weather was mixed: sunny and snowy… climate is change and February looks like March/ Dzisiaj przez chwilę widziałam śnieg. I w ogóle to dzisiejsza pogoda była dokładnie jak mówi nasze przysłowie „w marcu jak w garncu” a to przecież dopiero luty. Zmiany, zmiany, zmiany…

Thank you for visiting my blog, See you soon, Have a great day my friend <3 Margaret / Dziękuję za odwiedziny 🙂 Do zobaczenia wkrótce. Pięknego dnia Wam życzę, Małgosia

3 thoughts on “Vinyl pouch and how to trim binding perfectly ( tutorial)/ Winylowa kosmetyczka i jak przyciąć lamówkę ( tutorial)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.