Pumpkins on my towel / Dynie na ręczniku

Today will be short. I’m a little bit busy and little bit lazy . I know it’s not fair but sometimes I need short break particularly that still we have the virus and limited exit from home. I have no desire to sew, paint and other creative work. Butyesterday I did this pumpkins on the old towel. It’s my design but the inspiration is from machine embroidery website ( emblibrary.com ). For me quickly is to do appliqué by myself . I cannot to use embroidery machine to applique. So I took old towel, scrap of fabric and … tadammm here you are! My old towel is new!:D Unfortunately I was not „careful” and I made applique on the wrong side hahahaha but for me doesn’t matter. I hope in couple day energy and ideas will came to me and I could see you my good next project. Meanwhile be safe and see you soon./ Dzisiaj będzie krótko. Jestem trochę zajęta a trochę leniwa. Wiem, że prawie miesiąc mnie tu nie było, ale czasami potrzebuję krótkiej przerwy, zwłaszcza, że nadal mamy wirusa i ograniczone wyjście z domu. Nie mam ochoty szyć, malować i wykonywać innych kreatywnych prac. Ale wczoraj zrobiłem dynie na starym ręczniku. To mój projekt, ale inspiracja pochodzi z witryny haftu maszynowego (emblibrary.com). Dla mnie szybsze jest samodzielne wykonanie aplikacji. Nie wiem, jak używać hafciarki do aplikacji. Wydaje mi się skomplikowane i zajmujące więcej czasu niż tradycyjny sposób. Tak więc wzięłam stary ręcznik, skrawek materiału i … tadammm, oto i one! Mój stary ręcznik jest jakby nowy : D Niestety nie byłam „ostrożna” i zrobiłam aplikację z lewej strony hahahaha ale dla mnie to nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że w ciągu kilku dni przyjdzie do mnie energia i pomysły i będziecie mogli zobaczyć kolejny projekt. Tymczasem bądźcie bezpieczni i do zobaczenia wkrótce.

You can see Autumn. The first yellow leaves on the elm / Już widać jesieńpierwsze żółte liście na wiązie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.