Quilting Japanese Quilt/ Pikowanie japońskiej narzuty

Hello to all who visit me here. Yes … a Japanese quilt and …an express quilting rate 😀 So, as usual, quilting was supposed to be rare but elegant for the Japanese style. In general, with this quilt, it was pure madness, because it turned out that my friend wanted to increase the size (because, as you know, size matters hahaha) so increasing the tablecloth we did a very nice lap quilt. Less than two days had to be enough for sewing and quilting because it is known that the plane would not wait and the quilt went to the UK with my friend. The most important thing is that we made it. And that the owner left happy. I used 4′ circle and cute 1 1/2′ x 8″ ruler. You can see more photos below.

Witam wszystkich, którzy mnie tutaj odwiedzają. Tak… japońska narzuta i … expresowe tempo pikowania. Ja to mam takie klientki, którym owszem podoba się pikowanie tak zwane wystawowe, ale w życiu nie chciałyby mieć tak wypikowanej narzuty, bo… lubią miękko i „pusyscie” a jakby nie patrzeć, gęste narzuty opływowe w kształtach nie są 😛 Więc jak zwykle – miało być rzadko ale elegancko jak na japoński styl przystało. No i na moje oko wyszło właśnie tak … „pusyscie”. W ogóle z tą narzutą to czyste wariactwo było, bo okazało się, że moja przyjaciółka chciała powiększyć rozmiar ( bo jak wiadomo rozmiar ma znaczenie 😀 😀 ) i z obrusu zrobiłyśmy wespół – zespół bardzo fajny lap czyli wielkość na tak zwane drzemki. Niecałe dwa dni musiało starczyć na szycie i pikowanie bo wiadomo, że samolot nie czekałby a narzuta wraz z przyjaciółką wędrowała na wyspy. Najważniejsze , że dałyśmy radę. No i że właścicielka wyjechała zadowolona. Do pikowania używałam kółka 4″ i bardzo zgrabnej linijeczki 1 1/2″ x 8″ Więcej zdjęć możecie zobaczyć poniżej.

Since my return from Germany, my cats have been repairing the trauma of the lockdown we had there. Finally, they can enjoy freedom and liberty. They feel good here .. / Od powrotu z Niemiec moje koty reperują traumę lockdownu, który tam odbyliśmy. Wreszcie mogą zażywać swobody i wolności. Dobrze im tutaj…

Thank you for visiting, I invite you to subscribe to the newsletter – then you will know when the next entry will be published. I’m slowly leaving fb, so you won’t have any notifications on fb soon. Take care of yourself, Margaret

Dziękuję za odwiedziny, zapraszam do zapisania się do newslettera – wtedy będziecie na bieżąco wiedzieć, kiedy ukaże się kolejny wpis. Powoli odchodze z fb, więc niebawem nie będziecie mieć powiadomień na platformie fb. Dbajcie o siebie, Małgosia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.