Custom quilting/ Pikowanie na zamówienie

Moxie -MAŁA DO WIELKIECH ZADAŃ!

My cleaning work takes place on many levels. One of them is the photo folder. Here’s a job I haven’t shown yet. The client wanted feathers so I made mainly free motion quilting. However, to repeat the pattern from the fabric, I used a hexagon shape with variations in the middle. Below are some photos of details and the whole work.

Moje prace porządkowe odbywa się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest folder ze zdjęciami. Oto praca, której jeszcze nie pokazywałam. Kilentka życzyła sobie piórka,więc głównie zrobiłam pikowanie w ruchu swobodnym. Jednakże aby powtórzyć wzór z tkaniny zastosowałam kształt heksagonu z wariacjami w środku. Ponizej kilka zdjęć detali i całej pracy.

Thanks a lot for visiting my blog. It will be nice if you leave me comment. Take care! Margaret

Dzięki za odwiedziny na moim blogu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz. Trzymajcie się! Małgosia

4 thoughts on “Custom quilting/ Pikowanie na zamówienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.