Crazy Baby Quilt / Szalona kołderka dla malucha

Well – it’s been a few years since this top was sewn. As part of the great patchwork cleanup, another thing is finished. This makes me happy, but the war that has been going on in Ukraine since February 24, makes the joy go to a very distant plan. The template can be found at this LINK

Cóż – kolejnych kilka lat minęło od uszycia tego topu. W ramach wielkich patchworkowych porządków kolejna rzecz skończona. To cieszy, choć wojna, która trwa od 24 -go lutego na Ukrainie sprawia, że powód do radości schodzi na bardzo odległy plan. Szablon znajdziecie pod tym LINKIEM

I used Handi Quilter Moxie ( Link to machines HERE )

Pikowałam na Handi Quilter Moxie ( link do maszyn TUTAJ )

short video how I quilted this tiny quilt/ Krótkie video jak pikowałam tę malutką kołderkę

Inside I used silicon batting – looks like trapunto 😉 – very fluffy.

Jako wypełnienie użyłam silikonu – wygląda jak trapunto – bardzo puchato 🙂

Yes, I was „running around the dew” again before seven in the morning to take pictures, but this time the dew was frozen;) For a few days, the nights and mornings have been freezing temperatures, but the days, although cold, are sunny. This picture above I made before sunrise. Below – the first rays of the sun.

Tak, ponownie „biegałam po rosie” przed siódmą rano aby zrobić zdjęcia z tym, że tym razem rosa była zamarznięta 😉 Od kilku dni noce i poranki są z minusowa temperaturą, ale dni, choć zimne są słoneczne. Zdjęcie powyżej zrobiłam jeszcze przed wschodem słońca. Poniżej – z pierwszymi promieniami.

I really like getting up before sunrise and walking around the garden looking for a good place to take a photo. It makes me start my day with a special mood. I wish you peace… Margaret

Bardzo lubie wstawać przed wschodem słońca i chodzić po ogrodzie w poszukiwaniu dobrego miejsca do zrobienia zdjęcia. To sprawia, że zaczynam dzień ze szczególnym nastrojem. Życzę Wam i sobie pokoju… Małgosia

1 thought on “Crazy Baby Quilt / Szalona kołderka dla malucha

  1. O kurcze, patrząc na sam top nie wpadł bym na to że może być z tego dziecięca kołderka, ale pikowanie i puchate wypełnienie zupełnie zmieniło charakter; super wyszło!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.